Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Protestants Christelijke Basisschool Timotheus.